3-15 Mart 2019 tarihleri arasında Japonya’da Cıva ve Minamata Sözleşmesi Uluslararası Çalıştayı düzenlenmiştir.

Çalıştaya,  Japonya’nın, Antiguta&Barbuda’nın, Gabon’un, Meksika’nın, Moğolistan’ın, İsveç’in ilgili bakanlık temsilcileri ile Connecticut Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Hardvard Üniversitesi’nden akademisyenler katılım göstermiştir. Çalıştayda, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Zeynep Leloğlu ve UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezi’nden Ayşen Toksöz de hazır bulundular.

Çalıştayda aşağıdaki konular tartışıldı;

  • Cıva emisyonu / salım envanterleri ve malzeme akış analizi
  • Ulusal emisyon / serbest cıva stokları nasıl iyileştirilebilir?
  • Çok ortamlı cıva izlemesi ve dataların politikaların üretiminde kullanımı
  • Uzun vadeli tahminler için küresel cıva modellemesi
  • Cıva politika müdahalelerine çevresel tepkileri anlamak
  • Çevresel değişim çağında cıva döngüsü ile mücadele
  • Okyanuslardaki cıva biyo-kimyasal döngüler üzerine küresel ölçekli modelleme
  • Okyanuslardaki cıvaa değişiminin ve komşu atmosferin izlenmesi
  • Minamata Sözleşmesi’ni uygulamak için bilim-politika etkileşimi

Son gün ise , Japonya’nın Niigata kentindeki ACAP / EANET laboratuvarlarını ve Maki Monitoring Station’ı ziyaret edildi.