Soru 1

Yanıtlanmadı
Puan: 1.00

Question text

Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesi Ekim 2013’te yürürlüğe girmiştir.

Birini seçiniz:

Soru 2

Yanıtlanmadı
Puan: 1.00

Question text

Boşluk doldurma: Birincil cıva madenciliği, Sözleşme yürürlüğe girdikten _____ yıl sonra aşamalı olarak kaldırılacaktır.

Birini seçiniz:

Soru 3

Yanıtlanmadı
Puan: 1.00

Question text

Taraflar, Sözleşmeye Taraf olmayan ülkeye cıva ihraç etmek için yazılı onay elde etmelidir.

Birini seçiniz:

Soru 4

Yanıtlanmadı
Puan: 1.00

Question text

Ek A Bölüm I, çok sayıda cıva katkılı ürünün aşamalı olarak kaldırılmasını, _____ yılına kadar tamamlayacaktır.

Birini seçiniz:

Soru 5

Yanıtlanmadı
Puan: 1.00

Question text

Sözleşme Ek D’de listelenen kaynaklardan elde edilen cıva ve cıva bileşiklerinin atmosfere emisyonları ve ilgili kaynaklardan karaya ve suya salımına ilişkin olarak (Madde 9’da tanımlandığı gibi), Taraflar:

Bir veya daha fazla cevap seçiniz: