Mercury Convention

GEF Mercury INC6-Curtain Raiser

Bu ünitenin sonunda, şunları yapabileceksiniz:

  1. Cıvanın insan sağlığına ve çevreye neden zararlı olduğunu tanımlama.
  2. Minamata Sözleşmesinin kökenlerini hatırlama

Ek materyaller hariç, bu üniteyi tamamlamanız yaklaşık 15 dakikanızı alacaktır.

Bu ünitenin sonunda, şunları yapabileceksiniz:

  1. Minamata Sözleşmesi tarafından oluşturulan temel fiili hükümleri tanımlama.

Ek materyaller hariç, bu üniteyi tamamlamanız yaklaşık 20 dakikanızı alacaktır.

Bu ünitenin sonunda, şunları yapabileceksiniz:

  1. Sözleşmenin uygulanmasını desteklemek için oluşturduğu önlemleri, kurumları ve mekanizmaları tanımlama

Ek materyaller hariç, bu üniteyi tamamlamanız yaklaşık 20 dakikanızı alacaktır.

UNEP Küresel Cıva Ortaklığı, insan sağlığını ve küresel çevreyi cıva ve bileşiklerinin salımını önlemeye çalışır ve mümkün olduğunda, küresel, insan kaynaklı cıvanın havaya, suya ve toprağa salımını ortadan kaldırır. Ortaklık, Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesinin zamanında onaylanmasına ve etkin uygulanmasına yardımcı olmak için paydaşlarla işbirliği içinde çalışır.

Bilgilerinizi test edin.